Lali IsiNdebele Graded Readers Grade 1

 

Ngitlhogomela umzimba wami
Ifesi ufreddy
Uharry imvubu
Sikhathi sokuvuka

Ngitlhogomela umzimba wami

ISBN: 978-1-4305-1231-8

Ifesi uFreddy

ISBN: 978-1-4305-1911-9

UHarry iMvubu

ISBN: 978-1-4305-2270-6

Sikhathi sokuvuka

ISBN: 978-1-4305-2346-8

Uyini umndenami
Uzaba
Umtjhado
Umdeni wami

Uyini umndenami?

ISBN: 978-1-4305-1913-3

UZaba

ISBN: 978-1-4305-1221-9

Umtjhado

ISBN: 978-1-4305-1201-1

Umdeni wami

ISBN: 978-1-4305-1217-2

Mzukwana uwilliam aba manzi
Iholideyi elwandle
Khriphi khrawli
Ikhambo lokuya eplasini

Mzukwana uWilliam aba manzi

ISBN: 978-1-4305-2349-9

IHolideyi elwandle

ISBN: 978-1-4305-1209-7

Khriphi khrawli

ISBN: 978-1-4305-1915-7

Ikhambo lokuya eplasini

ISBN: 978-1-4305-1225-7

Ukulungisela ukuya esikolweni
Abantwana beenlwane zeplasini
Ilanga lesikolo
Ilanga lamaphelelo lesikolo

Ukulungisela ukuya esikolweni

ISBN: 978-1-4305-1203-5

Abantwana beenlwane zeplasini

ISBN: 978-1-4305-3339-9

Ilanga lesikolo

ISBN: 978-1-4305-1227-1

Ilanga lamaphelelo lesikolo

ISBN: 978-1-4305-1207-3

Iindlela zamasiko
Isebe lelwandle elicwengileko
Izinto zokudlala zakaroy
Inyezi

Iindlela zamasiko

ISBN: 978-1-4305-3337-5

Isebe lelwandle elicwengileko

ISBN: 978-1-4305-2527-1

Izinto zokudlala zakaRoy

ISBN: 978-1-4305-1917-1

Inyezi

ISBN: 978-1-4305-2529-5

Upaul ongezwako
Amalanga weveke
Izindlu ezingafaniko
Amatjhada angakajayeleki

UPaul ongezwako

ISBN: 978-1-4305-2531-8

Amalanga weveke

ISBN: 978-1-4305-2533-2

Izindlu ezingafaniko

ISBN: 978-1-4305-2535-6

Amatjhada angakajayeleki

ISBN: 978-1-4305-1215-8

Itjhuni kabruce
Ubaba umathanyela
Ubuqhwaga
Ukelly khumalo

Itjhuni kaBruce

ISBN: 978-1-4305-2537-0

Ubaba uMathanyela

ISBN: 978-1-4305-2539-4

Ubuqhwaga

ISBN: 978-1-4305-2541-7

UKelly Khumalo

ISBN: 978-1-4305-1919-5

       
       
Lali IsiNdebele Graded Readers Grade 1. Available in a set and individually. Set consists of 28 books @ R1179, 92 per set or R42, 14 per booklet. Available in IsiNdebele.