Lali IsiNdebele Graded Readers Grade 3

 

Iincwadi ziyakarisa
Itheleskopu 
Ukuphepha endleleni
Ngingokhethekileko

Iincwadi ziyakarisa!

ISBN: 978-1-4305-3349-8

Itheleskopu

ISBN: 978-1-4305-1925-6

Ukuphepha endleleni

ISBN: 978-1-4305-3351-1

Ngingokhethekileko

ISBN: 978-1-4305-1927-0

Kuyiwa esikolweni
Wasindiswa lipatlagwana
Amalungelo negunya
Indlu ese mibundwini

Kuyiwa esikolweni

ISBN: 978-1-4305-3353-5

Wasindiswa lipatlagwana

ISBN: 978-1-4305-3355-9

Amalungelo negunya

ISBN: 978-1-4305-3357-3

Indlu ese mibundwini

ISBN: 978-1-4305-3359-7

Amaholideyi womphakathi
Amaholideyi wekolo
Ikhaya okuthiwa yi star-anova
Uthunjiwe

Amaholideyi womphakathi

ISBN: 978-1-4305-3361-0

Amaholideyi wekolo

ISBN: 978-1-4305-1929-4

Ikhaya okuthiwa yi Star-aNova

ISBN: 978-1-4305-3363-4

Uthunjiwe

ISBN: 978-1-4305-3365-8

Iimberegiswa zombino
Isimanga selanga lamabeletho kazandi
Umgalango
Indoda ede ethunyileko

Iimberegiswa zombino

ISBN: 978-1-4305-3366-5

Isimanga selanga lamabeletho kaZandi

ISBN: 978-1-4305-1411-4

Umgalango

ISBN: 978-1-4305-1413-8

Indoda ede ethunyileko

ISBN: 978-1-4305-3368-9

Ubujamo bezulu
Iphasi labantu abafitjhani
Indlela ebuyela ekhaya
Indaba kamark

Ubujamo bezulu

ISBN: 978-1-4305-3369-6

Iphasi labantu abafitjhani

ISBN: 978-1-4305-1415-2

Indlela ebuyela ekhaya

ISBN: 978-1-4305-3371-9

Indaba kaMark

ISBN: 978-1-4305-1602-6

Imizwangedwa kasara
Iqhinga
Ukufunda ngekolo yamasiko
Asikhulume ngemizwa

Imizwangedwa kaSara

ISBN: 978-1-4305-1650-7

Iqhinga

ISBN: 978-1-4305-3373-3

Ukufunda ngekolo yamasiko

ISBN: 978-1-4305-3375-7

Asikhulume ngemizwa

ISBN: 978-1-4305-1594-4

       
       
Lali IsiNdebele Graded Readers Grade 3. Available in a set and individually. Set consists of 24 books @ R1542, 72 per set or R64, 28 per booklet. Available in IsiNdebele.